MỞ BÁN CĂN HỘ CUỐI CÙNG DỰ ÁN INTRACOM RIVERSIDE ĐẦU CẦU NHẬT TÂN

TRỌN BỘ TÀI LIỆU BẢN CỨNG

GỬI CHO TÔI

BẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN SẼ GỬI TRỌN BỘ TÀI LIỆU BẢN CỨNG TỚI QUÝ KHÁCH, BAO GỒM:

1. Pháp lý Dự án INTRACOM RIVERSIDE
2. Thiết kế căn hộ và thuyết minh kiến trúc
3. HỎI – ĐÁP về Dự án và CSBH mới nhất tháng 7/2018
4. Danh mục nội thất bàn giao và Mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN
5. Bảng giá – Bảng hàng trực tiếp của CĐT